Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Palliatieve zorgeenheid Het Anker tel. 051/23 83 74Doelstelling
De PZE is een afzonderlijke huiselijk aandoende verpleegeenheid binnen het ziekenhuis, waar geprobeerd wordt een 'thuis' te bieden aan ongeneeslijk zieken die om een of andere reden niet langer thuis of in een rusthuis kunnen verzorgd worden of voor wie het verblijf in een acuut ziekenhuis niet langer noodzakelijk is. Op een PZE kunnen patiënten met meer ingewikkelde pijn- of verzorgingsproblemen en/of complexe psychische en spirituele noden terecht, als ze niet meer thuis of op een gewone afdeling van een ziekenhuis of rusthuis kunnen worden verzorgd. 

Doelgroep
Er zijn een aantal criteria vastgelegd voor opname. 

Opnamecriteria:

 • patïenten, ongeacht de leeftijd, met een evolutieve en ongeneeslijke ziekte in een vergevorderd stadium.
 • patiënten die in het kader van een terminale ongeneeslijke aandoening tijdelijk worden opgenomen voor pijn- of symptoomcontrole
 • patiënten die tijdelijk dienen opgenomen te worden wegens decompensatie van de mantelzorg thuis

 

Opmerking : Het is de bedoeling dat de patiënt nog zoveel mogelijk bewust is van de specifieke gespecialiseerde zorg die hem op de PZE aangeboden wordt. De zorg richt zich in eerste instantie niet tot comateuze en zwaar dementerende patiënten. In bepaalde situaties, individueel te evalueren, kunnen er uitzonderingen gemaakt worden.Werking

 • De benadering van de patiënt gebeurt in een sfeer van openheid en met respect voor de eigenheid van de zieke.
 • Op deze afdeling is er meer tijd en ruimte om aandacht te besteden aan emotionele ondersteuning, warme nabijheid en een grote luisterbereidheid.
 • Pijn en andere symptomen worden op regelmatige tijdstippen gescoord. Ervaren geneesheer-specialisten volgen de situatie op de voet en sturen de behandeling continu bij op de actuele noden.
 • De PZE telt 9 bedden in één- of tweepersoonskamers. Het ziekenhuis hanteert voor de PZE dezelfde tarieven als voor de andere afdelingen. Het aandeel van de patiënt beperkt zich tot het kamersupplement, het persoonlijk aandeel, eventueel remgeld voor medicatie en onderzoeken. Er worden geen erelonen aangerekend. Eventuele hospitalisatieverzekering komt tussen in de supplementaire kosten.
 • Op een wekelijkse teamvergadering met geneesheer-specialisten, huisartsen en verpleegkundigen wordt het te volgen beleid besproken.

 

Hulpverleners
Op de palliatieve eenheid staat een team klaar ter ondersteuning van de patiënt en familie. 

Dit team bestaat uit :

 • hoofdverpleegkundige
 • medische leiding
 • hoofdverpleegkundige
 • verpleegkundigen
 • vrijwilligers
 • sociaal verpleegkundige
 • pastor
 • psycholoog

 

Contactgegevens

Hoofdverpleegkundige: Kathleen Busschaert - 051 23 83 74
Sociale dienst: Fien Debeuf - 051 23 71 38