Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Infopunt Palliatieve ZorgInfopunt Palliatieve Zorg, uniek in Vlaanderen
 

Op 3 mei 2022 werd het Infopunt Palliatieve Zorg in De Mantel i.s.m. ARhus officieel geopend. Dit Infopunt is uniek in Vlaanderen. Iedereen kan er terecht met vragen over palliatieve zorg, rouwverwerking, levenseinde… Je kan er een afspraak maken met een palliatief expert of een psychologe, krijgt advies op maat en kan er boeken en andere materialen ontlenen.
 


© Canva


Directeur - coördinator Dries Messeyne geeft wat meer uitleg: "Voor veel mensen is het moeilijk om over ongeneeslijk ziek zijn of het levenseinde te praten. Vaak weten mensen zich moeilijk een houding aan te nemen. Nochtans is het heel belangrijk om erover in gesprek te gaan, zowel voor de palliatief persoon, voor de naasten als voor hun omgeving en zorgverleners. Palliatieve zorg bespreekbaar maken, kennis delen, advies op maat geven, … daar draait het om in het nieuwe Infopunt Palliatieve Zorg. Er heerst nog te vaak een taboe rond dit thema. Bovendien is palliatieve zorg ruimer dan terminale zorg, wanneer het levenseinde nadert. Palliatieve zorg begint vroeger, wanneer de ziekte waaraan een persoon lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn.
 

We zijn blij dat ARhus als partner betrokken kan worden bij het Infopunt Palliatieve Zorg om het via hun organisatie bij een ruimer en breed publiek bekend te kunnen maken. Het Infopunt en de samenwerking met een partner zoals kenniscentrum ARhus zijn uniek in Vlaanderen."
 

Het volledige artikel uit Het Laatste Nieuws kan je hier lezen.
 

In het Infopunt vind je boeken en andere materialen (dvd’s, spelmateriaal, troostkoffers en -tassen…) over palliatieve zorg, rouwzorg en levenseinde, zowel voor volwassenen als kinderen en jongeren. Je kan die gratis uitlenen om thuis te bekijken. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van ARhus. 

Deze collectie is raadpleegbaar via de catalogus www.arhus.be/infopunt-palliatieve-zorg.
 

Kostprijs?

Een afspraak maken of iets ontlenen is gratis.
Om de boeken en films uit te lenen, hoef je geen lid te zijn van ARhus.
 

Afspraak maken en openingsuren

Open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 17 u.
Maak een afspraak voor je bezoek. Een afspraak maken kan telefonisch via 051 24 83 85 (keuzemenu 2) of via info@demantel.be
 

Bezoekadres:
Hoek Handelsstraat/Gasthuisstraat (aan de achterkant van de AZ Delta campus Brugsesteenweg), ingang via voormalig ‘Moederhuis’, op de 1ste verdieping.
 

Bekijk hier onze flyer.