Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Palliatieve zorg thuisElke patiënt die thuis verblijft kan beroep doen op de hulp- en zorgverleners die in de thuiszorg werkzaam zijn.

 

De huisarts is een belangrijke schakel in het aanbieden en coördineren van de palliatieve zorg rond de palliatieve patiënt.

 

Samen met de andere zorgverleners (thuisverpleging, thuishulp, maatschappelijk werk, ...) wordt gekeken welke de zorgnoden zijn van de patiënt en wordt het aanbod van palliatieve zorg afgestemd op deze noden.

 

Aanvullend op deze reguliere zorgverleners kunt u ook beroep doen op de palliatieve thuisbegeleidingsequipe van De Mantel en het palliatief dagcentrum De Kade.