Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Agenda - Vorming


Wanneer
Wat
Omschrijving
09/01/2024
09.00u
Basiscursus palliatieve zorg voorjaar 2024

De opleiding is gericht op verpleegkundigen, zowel bachelors als HBO5-verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, diëtisten, kinesisten, ergotherapeuten, kwaliteitscoördinatoren, verantwoordelijken palliatieve supportteams,… die zich verder wensen te verdiepen in palliatieve zorg.

 

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het getuigschrift van permanente vorming "Basis palliatieve zorg". 

 

Meer info en inschrijving: Klik hier

01/03/2024
09.00u
Opleiding Vroegtijdige zorgplanning 2024

Ook in 2024 organiseren we terug de opleiding VZP. Deze keer gaat de opleiding door in de zalen van De Mantel.
Wat is vroegtijdige zorgplanning? Hoe voer je een gesprek? Wat is de wetgeving en welke documenten kan je in orde maken?

Aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen.

 

Meer info: Klik hier.
 

23/04/2024
09.00u
Basiscursus palliatieve zorg - voor verzorgenden en zorgkundigen (2024)

Cursus voor zorgkundigen die zich willen verdiepen in palliatieve zorgen.

De opleiding wordt georganiseerd door Ic Dien in samenwerking met Netwerk palliatieve zorg De Mantel.

 

Meer info en inschrijving: Klik hier

28/05/2024
09.00u
Complementaire zorg bij palliatieve patiënten

Hulpverleners en mantelzorgers hebben handvaten nodig om onmacht te voorkomen en betekenisvol te zijn in de zorg voor palliatieve patiënten. Complementaire zorg kan hen hierbij helpen. Naast het toepassen van deze zorg kunnen we mantelzorgers coachen in deze vorm van comfortzorg. De vierdaagse opleiding biedt een stevige kennismaking en is theoretisch onderbouwd. We werken ervaringsgericht. Meer informatie en inschrijvingsmodaliteiten volgen weldra.

04/06/2024
19.30u
Zorg(en) voor… Een balans in evenwicht - over zelfzorg bij mantelzorgers

Sofagesprek 'Zorg(en) voor.. Een balans in evenwicht - over zelfzorg bij mantelzorgers in ARhus Roeselare.


Meer info volgt.